Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Risk & Försäkring Event

Vilka konsekvenser får myndigheternas beslut för oss i branschen? Hur motiverar experterna sina slutsatser? Vad säger de tongivande aktörerna när deras åsikter bryts mot varandra?Som en naturlig förlängning
till våra nyhetsbrev arrangerar vi sedan 2002 varje år ett stort antal event i olika format, alltifrån heldags- till halvdagsseminarier och forum.

På våra event diskuterar
vi de aktuella frågorna och utmaningarna som branshcen står inför. De är till för att informera och inspirera, alltid med fokus på affärsnytta. Här får du möjlighet att själv ställa frågor till branschens profiler, utbyta erfarenheter med kollegor och kanske också se dina utmaningar i nytt ljus.

Risk & Försäkring Event
presenteras av Svenska Nyhetsbrev AB – Sveriges ledande leverantör av oberoende affärsnyheter inom försäkring, pensioner, fond och bank, pharma, telekom och energi. Svenska Nyhetsbrev ingår i Bonnier Business Media.

Klicka här för att boka