Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Vinnare Insurance Awards 2013
Årets livförsäkringsbolag

Folksam

Juryns motivering: 2012 var året då det mesta gick Folksams väg. Bolaget har blivit valbart inom alla kryssvalsmarknader och har kommit med i Max Matthiessens tjänstepensionsupphandling, UIG4, samt i Söderberg & Partners provisionsfria upphandling. Mätt i nyteckning var Folksam Liv det bolag som ökade sin marknadsandel mest under 2012. Folksam Liv ökade kundinflytandet 2012 och låter nu kunderna nominera fem personer till årsstämman. Enligt SKI förbättrades kundnöjdheten kraftigt 2012.

 

Årets skadeförsäkringsbolag

AIG

Juryns motivering: AIG bytte under 2012 tillbaka till sitt ursprungliga namn AIG, efter att under några år ha verkat under namnet Chartis. Bolaget har under 2012 haft ökade premieintäkter och minskad totalkostnadsprocent. AIG lanserade under 2012 som första skadeförsäkringsbolag på den svenska marknaden en försäkring för it-relaterade risker – CyberEdge.

 

Årets försäkringsförmedlare – liv

Söderberg & Partners

Juryns motivering: Söderberg & Partners uppvisar snabb tillväxt och är i dag landets största försäkringsförmedlare. Bolaget har lanserat ett nytt rådgivningsverktyg som tar hänsyn till de individuella förutsättningarna i allt från ålder till lön. Rådgivningsverktyget visar på ett pedagogiskt sätt hur pensionen påverkas i olika placeringar och under olika marknadsklimat. Söderberg & Partners var en av initiativtagarna till InsureSec och har enligt SKI förmedlarbranschens nöjdaste kunder.

 

Årets försäkringsförmedlare – sak

Brim

Juryns motivering: Brim har under 2012 stöttat banker och stora exportörer i Norden genom att placera försäkringslösningar i London för att avlasta risker i utvecklingsländer. Detta har medfört att banker och expor­törer med stöd av dessa försäkringslösningar har kunnat bidra med finansieringen av olika projekt över en längre tidsperiod. Under 2012 har omsättningen ökat med cirka 50 procent. Brim har även öppnat kontor i Oslo och Helsingfors.

 

Årets marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen

Skandia

Juryns motivering: Skandia vill med sin kampanj ”Tänk längre” visa vad bolaget står för, göra personalen stolt och få kunder att utöka sitt engagemang hos bolaget. Skandia visar i kampanjen att det är lönsamt att tänka längre, och att de kan hjälpa sina kunder med detta. Resultatet av kampanjen är ökad varumärkeskännedom och en mer positiv inställning till Skandia både internt och externt.

 

Årets innovation i försäkringsbranschen

Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation

Juryns motivering: Svenska Kyrkans nya tjänstepensionsplan är en innovation eftersom den går på tvärs mot utvecklingen för pensionsplaner i Sverige. Pensionsplanen innebär en förmånsbestämd pension till alla anställda på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Anställda med högre lön får premiebestämd pension. Den nya tjänstepensionsplanen ger enskilda arbetsgivare en bra kostnadskontroll för anställda med höga löner, samtidigt som det ger anställda med lägre löner en tryggare pension.

 

Årets försäkringsprofil

Nils Bacos

Juryns motivering: Nils Bacos är försäkringsrådgivaren som sadlade om och blev en uppskattad folkbildare inom pensionssparande. Sitt gedigna kunnande har han bland annat demonstrerat i handboken ”Maximera din pension” och i boken ”Bli inte blåst på din pension”. Han visar på ett övertygande sätt att avdragsgillt pensionssparande är en förlustaffär för 80 procent av svenskarna och att det är betydligt bättre att pensionsspara på ett investeringssparkonto. Juryn vill visa sin uppskattning för Nils Bacos viktiga arbete att göra fler konsumenter till kloka pensionssparare.

 
       

 

     
       
       
       
 
   

 

Partner:
 
Arrangörer:
   
 
 
Partner: Framtidens arbetsgivare
    Mediepartner: