Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Vinnare Insurance Awards 2015
Årets livförsäkringsbolag
Skandia

Juryns motivering: Skandia hade branschens högsta avkastning inom tradliv under 2014. Bolaget erbjuder en diversifierad placeringsportfölj inklusive alternativa placeringar för att erbjuda en stabil avkastning på lång sikt. 2014 investerade Skandia 2 miljarder kronor tillsammans med Vattenfall i fyra nya vindkraftsparker i Sverige, vilket är ett viktigt steg mot en mer hållbar investeringsstrategi.

Skandia hade branschens högsta avkastning inom tradliv under 2014. Bolaget erbjuder
en diversifierad placeringsportfölj inklusive alternativa placeringar för att erbjuda en stabil
avkastning på lång sikt. 2014 investerade Skandia 2 miljarder kronor tillsammans med
Vattenfall i fyra nya vindkraftsparker i Sverige, vilket är ett viktigt steg mot

en mer hållbar investeringsstrategi.

Skandia hade branschens högsta avkastning inom tradliv under 2014. Bolaget erbjuderen diversifierad placeringsportfölj inklusive alternativa placeringar för att erbjuda en stabilavkastning på lång sikt. 2014 investerade Skandia 2 miljarder kronor tillsammans medVattenfall i fyra nya vindkraftsparker i Sverige, vilket är ett viktigt steg moten mer hållbar investeringsstrategi.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets skadeförsäkringsbolag
Länsförsäkringar Bergslagen

Juryns motivering: Länsförsäkringar Bergslagen tog en aktiv roll när krisen i närsamhället var ett faktum vid skogsbranden sommaren 2014. Personalen fanns tidigt på plats för att hjälpa kunder, polis och räddningstjänst i och runt brandområdet. Bolaget ställde upp med extraresurser, som elverk och pumpar samt erbjöd psykologhjälp till drabbade kunder.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets försäkringsförmedlare – liv
Pensiono

Juryns motivering: Pensiono har utvecklat en tjänst som bidrar till ökad konkurrens på pensionsmarknaden, där spararen är i kunskaps- och informationsunderläge. Pensiono administrerar flyttar av pensionskapital för att spara pengar i form av lägre avgifter åt privatkunder genom den information bolaget erbjuder. Den ersättning Pensiono tar ut är transparent och följer besparingen som görs åt kunden.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets försäkringsförmedlare – sak
Söderberg & Partners

Juryns motivering: Söderberg & Partners ökade omsättningen inom sakförmedlingsverksamheten med cirka 30 procent under 2014 och är nu Sveriges största sakförmedlare. Under 2014 utökades även verksamheten till övriga Norden. Bolaget har under 2014 lanserat en ny analysdriven rådgivningsprocess som sätter en standard för hur sakförsäkringar kan jämföras av företag.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets innovation i försäkringsbranschen
Ersättningskollen: Försäkringskassan, Svensk Försäkring & AFA Försäkring

Juryns motivering: Webbtjänsten Ersättningskollen är ett offentligt-privat samarbete. Användarna av tjänsten får på ett enkelt och pedagogiskt sätt reda på hur privatekonomin påverkas om de blir långvarigt sjuka, råkar ut för ett olycksfall eller en arbetsskada. Ersättningskollen minskar kunskapsglapp och ökar människors trygghet om det oförutsedda skulle hända.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets marknadsföringsinsats i försäkringsbranschen
If - "Watch Your Back"

Juryns motivering: I kampanjen ”Watch Your Back” har If tillsammans med designern Ann-Sofie Back inspirerat till fler innovativa lösningar för hur kläder och accessoarer kan ha reflexfunktion för att få fler att synas i mörkret. Kampanjen har fått stor uppmärksamhet i media och visar att användningen av design ger ett stort mervärde även inom försäkringsvärlden.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Årets försäkringsprofil
Per Johan Eckerberg

Juryns motivering: Advokat Per Johan Eckerberg är specialiserad i försäkringsrätt och har verkat som rådgivare till försäkringsbranschen i 25 år. Han är en av Sveriges främsta försäkringsjurister, vilket syns i olika internationella rankningar. Per Johan Eckerberg är författare till den uppskattade FörsäkringsManualen och har två inflytelserika ordförandeposter i Insuresecs disciplinnämnd samt i svenska ICC:s grupp för finansiella tjänster och försäkring.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen
Protector

Juryns motivering: Vinnaren koras utifrån en undersökning som bolagets egna unga medarbetare besvarar anonymt. Undersökningen spänner över flera områden, där ersättning, ledarskap, socialt ansvarstagande, meningsfullhet i arbetsuppgifterna och karriärmöjligheter är några av de aspekter som mäts. Protector presterar bättre i undersökningen än samtliga deltagande bolag i branschen, framför allt med inspirerande chefer och en god tillgång till en engagerad ledning, där bolaget dessutom inom flera områden också har förbättrats sedan förra året.

Läs vinnarintervjun - klicka här! >>

 
       

 

     
       
       
       
 
   

Partner:
 Arrangörer:
   
   
 
Partner: Framtidens arbetsgivare
 Mediepartner: