Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Juryns arbete

Juryn för Insurance Awards består av sju medlemmar som träffas vid fyra tillfällen för att vaska fram de bästa bolagen i försäkringsbranschen

   
Jurymöte 1
Juryn utser de fem nominerade bolagen i varje kategori från de nomineringar som har kommit in via nomineringsprocessen
Jurymöte 2
Juryn fortsätter att utse de nominerade bolagen
Jurymöte 3
Vinnarna i de sex olika kategorierna utses
Jurymöte 4
Juryn fortsätter att utse vinnarna i de sex olika kategorierna
Insurance Awards 20 april.
Vinnarna får pris som delas ut under en galamiddag på Hotel Continental i Stockholm. 
Hur juryn hanterar jäv
Det är viktigt att jurymedlemmarna är oberoende i förhållande till de goda exempel ur försäkringsbranshcen som ska uppmärksammas i samband med Insurance Awards. Jävspolicyn innebär att den jurymedlem som anses jävig ska avstå diskussion och röstning för aktuellt bolag. När vinnarna presenteras kommer eventuell jäv att redovisas.
 

Partner:
 Arrangör:
   
 
 
Partner: Framtidens arbetsgivare
 Mediepartner: