Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Vinnarna i Insurance Awards 2016

För sjunde året i rad arrangerade Risk & Försäkring, Insurance Awards - försäkringsbranschens egen gala.

Vinnarna i de olika kategorierna var:

 • Årets livförsäkringsbolag:  Avanza 
 • Årets skadeförsäkringsbolag: Dina Försäkringar
 • Årets försäkringsförmedlarbolag Liv: Säkra
 • Årets försäkringsförmedlarbolag Sak: Adekvat Försäkring
 • Årets innovation: Trygg-Hansa, Hämtservice
 • Årets marknadsföringsinsats: Avanza, Avanza Akademin.
 • Årets Försäkringsprofil: Gunilla Svensson, vd Dina Försäkringar
 • Framtidens arbetsgivare, stora företag: Max Matthiessen
 • Framtidens arbetsgivare, mindre företag: Svedea
 • Årets Inspiratör: Britta Burreau, vd Nordea Liv & Pension
 • Årets Stjärnskott: Anna Hansson, risk controller på Movestic, och Arsalan Labaf, manager liabilities på AIG 

Mer utförliga motiveringar: 

Årets livförsäkringsbolag: Avanza Pension

2015 var ett rekordår för Avanza Pension med 40 procent högre premieintäkter. Avanzas digitala tjänster och låga avgifter är ett framgångsrecept i tiden. Under 2015 lanserade bolaget folkbildningstjänsten Avanza Akademin och en gratis portföljgenerator som hjälper kunden att välja portfölj utifrån risknivå.

Årets skadeförsäkringsbolag: Dina Försäkringar

Dina-federationen har lyckats behålla den lokala närheten och har samtidigt genomfört en konsolidering av verksamheten. Den digitala försäljningen har ökat kraftigt under året och bolaget har överträffat sina mål för varumärkeskännedom. Under 2015 lanserades de populära apparna Dina risker och Dina andetag.

 Årets försäkringsförmedlare liv: Säkra

Det oberoende förmedlarnätverket Säkra är en motvikt till de två dominerande aktörerna på marknaden. Under 2015 startade Säkra en pensionsstiftelse som gör det möjligt för mindre företag att göra pensionsavsättningar och återlåna inbetalda pensionsavsättningar om verksamheten går sämre. Det behövs eftersom en tredjedel av svenska småföretag saknar tjänstepension.

Årets försäkringsförmedlare, sak: Adekvat Försäkring

Adekvat Försäkring vågade där storbolagen backade. Många asylboenden hotades av försäkringsnöd efter höstens serie av brandattentat. Adekvat Försäkring har tillsammans med Svenska Specialförsäkringar tagit ansvar för situationen med en försäkringslösning för asylboenden där risken placeras hos Lloyd´s.

Årets innovation: Hämtservice -Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har med tjänsten Hämtservice tagit sig an problemet med att många av kunderna tyckte att det var krångligt att lämna in bilen på verkstad. Hämtservice hjälper kunden att ta bilen till verkstaden och tillbaka igen efter en bilskada. En innovation som möter kundernas behov och som har skapat ökad kundnöjdhet.

Årets marknadsföringsinsats: Avanza Akademin - Avanza

I syfte att lära nya och potentiella kunder mer om sparande i aktier och fonder, lanserades i juni 2015 Avanza Akademin. Här svarar experter på svåra frågor om investeringar på ett begripligt sätt. Avanza Akademin har 1 500 besökare per dag och har blivit en effektiv marknadsföringskanal för Avanzas tjänster.

Årets försäkringsprofil: Gunilla Svensson

Under sin tid som vd för Dina Försäkringar har Gunilla Svensson med säker hand lyckat driva den stora konsolideringsprocess som Solvens 2-regelverket har tvingat fram. Hon är en inspirerande och ansedd representant för sakförsäkringsbranschen som aktivt och skickligt har byggt upp ett stort nätverk. 

 

Framtidens arbetsgivare ? stora bolag: Max Matthiessen
Årets vinnare har lyckats bäst av alla inom de områden som påverkar nöjdheten allra mest ? 
arbetsuppgifterna, företagskulturen och relationen till närmaste chef. En imponerande och stark 
förbättring som kröns av att bolaget nu har flest nöjda unga medarbetare. Framtidens arbetsgivare 
2015 har även förutsättningar att lyckas med sina framtida rekryteringar ? Max Matthiessens unga 
medarbetare rekommenderar gärna sin arbetsgivare till studenter på universitet och högskolor.
 
Framtidens arbetsgivare ? mindre
En vinnare som kan stoltsera med de nöjdaste medarbetarna av alla efter en snabb klättring uppåt i 
nöjdhetsligan. Svedea har lyckats bäst med att skapa närhet till den högsta ledningen, och som lyckas 
i sin ambition att visa sina medarbetare att framgång går hand i hand med ett stort samhällsansvar.
Årets stjärnskott: Anna Hansson, Movestic
Årets stjärnskott har med starkt engagemang drivit frågorna om riskhantering, gjort viktiga insatser i 
Solvens 2-arbetet och även inspirerat hela organisationen att intressera sig för uppföljning av risk. En 
för försäkringsbranschen värdefull ambassadör som inte låter sig avskräckas av komplexiteten i 
produkterna, utan i stället ser dem som en stimulans och intressant utmaning. 
Årets stjärnskott:  Arsalan Labaf, AIG
Årets stjärnskott inger respekt med hårda siffror i form av lönsam tillväxt och mjuka värden som 
mångfald, innovation och nytänkande. En förebild för ett ledarskap som vill öppna bolagens ögon för 
att människors olikheter kan göra försäkringsbranschen bättre rustad för framtiden. Stjärnstatusen 
växer med den viktiga rollen som delaktig i det globala arbetet med framväxande risker i en 
föränderlig värld.
Årets inspiratör: Britta Burreau, Nordea Liv & Pension
Årets inspiratör har regerat som branschens drottning i ett drygt decennium, ständigt i framkant i 
tillvaron. En förebild som med självklar auktoritet driver förändring och nytänkande i en 
traditionstyngd och komplex bransch.

Framtidens arbetsgivare stora bolag: Max Matthiessen
Årets vinnare har lyckats bäst av alla inom de områden som påverkar nöjdheten allra mest arbetsuppgifterna, företagskulturen och relationen till närmaste chef. En imponerande och stark 
förbättring som kröns av att bolaget nu har flest nöjda unga medarbetare. Framtidens arbetsgivare 2015 har även förutsättningar att lyckas med sina framtida rekryteringar - Max Matthiessens unga medarbetare rekommenderar gärna sin arbetsgivare till studenter på universitet och högskolor.
 
Framtidens arbetsgivare mindre bolag: Svedea 
En vinnare som kan stoltsera med de nöjdaste medarbetarna av alla efter en snabb klättring uppåt i nöjdhetsligan. Svedea har lyckats bäst med att skapa närhet till den högsta ledningen, och som lyckas i sin ambition att visa sina medarbetare att framgång går hand i hand med ett stort samhällsansvar.

Årets stjärnskott: Anna Hansson, Movestic
Årets stjärnskott har med starkt engagemang drivit frågorna om riskhantering, gjort viktiga insatser i Solvens 2-arbetet och även inspirerat hela organisationen att intressera sig för uppföljning av risk. En för försäkringsbranschen värdefull ambassadör som inte låter sig avskräckas av komplexiteten i produkterna, utan i stället ser dem som en stimulans och intressant utmaning. 

Årets stjärnskott:  Arsalan Labaf, AIG
Årets stjärnskott inger respekt med hårda siffror i form av lönsam tillväxt och mjuka värden som mångfald, innovation och nytänkande. En förebild för ett ledarskap som vill öppna bolagens ögon för att människors olikheter kan göra försäkringsbranschen bättre rustad för framtiden. Stjärnstatusen växer med den viktiga rollen som delaktig i det globala arbetet med framväxande risker i en föränderlig värld.

Årets inspiratör: Britta Burreau, Nordea Liv & Pension
Årets inspiratör har regerat som branschens flyttdrottning i ett drygt decennium, ständigt i framkant i tillvaron. En förebild som med självklar auktoritet driver förändring och nytänkande i en 
traditionstyngd och komplex bransch.

 

Läs mer om de nominerade här

Tack för i år och välkommen igen nästa år!

Risk & Försäkring


Insurance Awards 2016

Foto: Pax Engström Nyström 

Partner:
 Arrangör:
   
   
 
Partner: Framtidens arbetsgivare
 Mediepartner:      
 

   

   


Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen 

På Insurance Awards 2016 låter vi morgondagens stjärnor i försäkringsbranschen stå i rampljuset. Det gör vi på mer än ett sätt. En viktig strategisk fråga för utvecklingen av försäkringsbranschen är att lyfta frågorna om kompetensförsörjning och försäkringsbranschens attraktionskraft för de unga talangerna. Därför frågar vi försäkringsbolagens anställda under 30 år när vi utser vinnaren i kategorin Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen. Vi tar också reda på hur bolagen lever upp till de krav som kan ställas på en hållbar arbetsplats.

Utmärkelsen Framtidens arbetsgivare i försäkringsbranschen grundar sig på en undersökning som genomförs i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget Nepa. Nytt för i år är att vi utser vinnare i två kategorier. Gränsen går vid 100 anställda. Dessutom utser vi årets inspiratör och årets stjärnskott. Priset i den första kategorin går till en chef som är en förebild och inspiratör för nästa generation. Årets stjärnskott är en ung person i branschen som visat prov på förändringskraft och initiativförmåga.

Läs mer om kategorin och hur undersökningen går till >>