Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Skribent: Jonas Engmark | 13 oktober 2014

Branschrekommendation kan bli dödsstöt för jämförelsesajter

Den 8 oktober enades försäkringsbranschen genom Svensk Försäkring om branschrekommendationer som försäkringsbranschen uppges stå bakom. Branschrekommendationerna handlar bland annat om skärpta regler som stärker konsumentskyddet och innehöll bland annat en rekommendation om slopade provisioner till skadeförsäkringsförmedlare.

För att minska risken för intressekonflikter mellan förmedlare och kunder och för att stärka kundernas ställning uppdaterar Svensk Försäkring rekommendationen med att provisioner inte ska betalas vid oberoende förmedling av skadeförsäkring.

Den privata skadeförsäkringsförmedlaren Insplanets intäkter som är hänförliga till förmedlingsverksamheten består nästan helt av provisioner.

Bolaget tycker att det är beklagligt att Svensk Försäkring kommunicerar detta som något som speglar ”branschens” uppfattning. Insplanet förmedlar i dag försäkringar från cirka 15 olika försäkringsbolag på den svenska marknaden, primärt inom bilförsäkringsområdet. En del av dem är medlemmar i Svensk Försäkring, andra inte.

Insplanet anser inte att den nya rekommendationen handlar om provision eller inte som ersättningsform utan att det handlar om att försvaga försäkringsförmedlarnas position och distributionskraft.

Om försäkringsbolagen tar till sig av denna branschrekommendation och slutar med att betala provisioner till skadeförsäkringsförmedlare som arbetar mot privatkunder, vars intäktsflöde är beroende av provisioner, kommer detta att innebära en dödsstöt för deras affär.

Det är även frågan om de försäkringsbolag som samarbetar med jämförelsetjänster och vill fortsätta med det kommer att kunna hitta andra ersättningsformer till dessa förmedlarbolag.

När nu provisionsfrågan tas upp av Svensk Försäkring i branschrekommendationen är det lite underligt att provisioner till livförmedlare inte tas upp, där det finns mest problem med intressekonflikter på marknaden, enligt till exempel FI. Men det kan säkerligen bero på att livförsäkringsbranschen är allt för beroende av förmedlarkanalen och att den frågan är för infekterad för att få tydligt ingå i en branschrekommendation. 

Jonas Engmark

Redaktör nyhetsbrevet Risk & Försäkring

Kontakt

Kommentarer ()Spam-skydd