Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

20 maj 2016 | Georg Ebert

Provisioner allt mer på väg ut

Allt fler av de stora livbolagen slutar betala up front-ersättning till förmedlare. Bara i år har SPP, Länsförsäkringar och nu senast Folksam meddelat att de slutar betala ut up front-ersättning under året. Sedan tidigare har även AMF, Alecta och Skandia slutat betala up front. FI har legat på...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

29 april 2016 | Georg Ebert

Varför är sakförsäkringsbranschen så pessimistisk?

Den senast upplagan av Sakförsäkringsbarometern visar på minskad optimism inom såväl premieökningar och fler kunder, som resultat. Fram till årsskiftet var tongångarna relativt positiva. Så varifrån kommer all denna pessimism? Sakförsäkringsbarometern visar att förväntningarna om höjda premier ha...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

8 april 2016 | Georg Ebert

Föryngring av försäkringsbranschen

För sjunde året i följd arrangerar Risk & Försäkring evenemanget Insurance Awards. I år ligger fokus på föryngring i försäkringsbranschen. Vi vill hjälpa branschen att lyfta sina unga förmågor och ta tillvara på deras idéer. Det är ett ständigt återkommande problem inom försäkringsbranschen att...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

15 mars 2016 | Georg Ebert

Försäkring till de som behöver det bäst

Att hitta nya produkter är viktigt för försäkringsbolag och förmedlare. På en mogen marknad är det ett viktigt konkurrensmedel för att få kunderna att köpa fler produkter. Men allra bäst är förstås att hitta nya målgrupper som man kan sälja befintliga produkter till. Sverige är ett land med hög...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

15 februari 2016 | Georg Ebert

Turbulent i förmedlarbranschen

Det har varit ett par turbulenta veckor för förmedlarbranschen. Finansinspektionen, FI, kom den 3 februari med sin rapport där de tydligt slog fast att de ser ett provisionsförbud som den enda framkomliga vägen. Åtminstone inom rådgivning rörande pensions-sparande och övrig ekonomisk rådgivning....

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

22 januari 2016 | Georg Ebert

Inga 52 veckors semester

Effekten av slopat avdrag för privat pensionssparande riskerar att bli omfattande. Inte minst slår det hårt mot kvinnorna, som riskerar att halka ännu längre efter männen i pensionsnivå. Varannan kvinna som går i pension får bara garantipension, varnar Nordea Liv & Pensions vd Britta Burreau. Det...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

8 december 2015 | Georg Ebert

Teknik i bolagens tjänst

Beteendestyrd försäkringspremie på individnivå. Visst låter det som en dröm för vilket sakförsäkringsbolag som helst. Riskbenägna personer får högre premier, medan de mer försiktiga får sänkta. Det är lite som affärsidén bakom försäkringsbolaget Ansvar, som bara försäkrade helnyktra personer. Någ...

Georg Ebert

Redaktör tidningen Risk & Försäkring

Kontakt

1 2 3 4 5 6 7 > »