Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Pension i anställningen 2014

- det givna verktyget för dig som arbetar med pensioner!

Pension i anställningen har årligen utgetts sedan 1998. Årets upplaga, Pension 2014, återger lagstiftningen om pensioner i dess lydelse per den 1 januari 2014.

Nyheter i Pension 2014

Ca 150 nya bestämmelser har tillkommit i årets upplaga av vilka ett urval redovisas nedan.

  • Den nya lagen om alternativa investeringsfonder (enligt AIFM-direktivet) har medfört en rad ändringar i bl.a. försäkringsrörelselagen.
  • Det s.k. ändringsdirektivet om extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat har implementerats i lagstiftningen.
  • En ändrad beslutskompetens i vissa ärenden har införts på försäkringsområdet.
  • Handläggningen av vissa associationsrättsliga ärenden har flyttats från länsstyrelserna till Bolagsverket.
  • En rad förändringar av de processregler som styr handläggningen i de allmänna förvaltnings-domstolarna har införts.
  • I socialförsäkringsbalken har införts ett antal förenklingar av regelverket.
  • Skatteuttaget enligt SINK har sänkts.
  • Regeringens prövningsrätt avseende vissa ansökningar att bedriva försäkringsrörelse har avskaffats.
Vid köp får du tillgång till böckernas innehåll via sökbar pdf.