Energimarknaden affärsnyheter för dig i energibranschen

Boka

Solvens II - är din verksamhet redo?

Tidtabellen för Omnibus II och Solvens II spricker, vilket gör att det blir svårt för Sverige att införa Solvens II-direktivet i svensk lag före den 1 januari 2014. Därmed fortsätter Solvens II-arbetet i en extremt osäker regleringsmiljö.


 
Bertil Sjöö
Catrina Ingelstam
 

 

Välkommen till en heldag där vi diskuterar de största utmaningarna just nu!

Program:

9.00-9.10 Moderator Ola Hellblom, redaktör för Pensioner & Förmåner, inleder dagen

9.10-9.40 En lägesrapport från Finansdepartementet
Johan Hedberg, rättssakkunnig på Finansdepartementet, ger en bild av departementets arbete med Solvens II och tjänstepensionspromemorian. Hur långt har beredningen kommit och vad händer härnäst?
Johan Hedberg, Rättssakkunnig, Finansdepartementet

9.40-10.10 Finansinspektionens viktigaste frågor just nu
Bertil Sjöö och Magnus Strömgren, som är involverad i IORP QIS och håller i LTGA (konsekvensanalysen för långa garanterade produkter) ger en lägesrapport från Solvens II-arbetet på Finansinspektionen. Vilka är FI:s viktigaste frågor just nu och hur ser tidtabellen ut?
Bertil Sjöö, Enhetschef, Finansinspektionen
Magnus Strömgren, Enhetschef, Finansinspektionen

10.10-10.40 Kaffepaus

10.40-11.10 Analys av långa garanterade produkter och andra viktiga frågor för Eiopa
I slutet av september kom trilogmötet mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och rådet om Omnibus II fram till att en konsekvensanalys för långa garanterade produkter behöver genomföras innan Omnibus II kan antas. Det gör att även Solvens II försenas. Vilka är knäckfrågorna för Eiopa?
Per Jakobsson, Ordförande i Technical Provisions Subgroup i Eiopa

11.10-11.50 Panelsamtal om de största utmaningarna för olika aktörer
Johan Hedberg
, Rättssakkunnig, Finansdepartementet
Bertil Sjöö, Enhetschef, Finansinspektionen
Fredrik Finnman, Group Risk & Insurance Manager på ASSA ABLOY och ordförande i Swerma eller
Anders Esbjörnsson, Group Risk manager, NCC och styrelseledamot i Swerma
Lena Friman Blomgren, Jurist, Svensk Försäkring
Magnus Landare, Chefsjurist, Alecta

12.00-12.30 Vilka utmaningar ser försäkringsbolagen i arbetet med det nya regelverket?
Vilka är utmaningarna i regelverket beträffande intern styrning och kontroll? Hur hanterar man i praktiken olika verksamheter som bank, försäkring och värdepapper i samma koncern? Hur organiserar och bemannar vi våra kontrollfunktioner på gruppnivå?
Ann-Marie Wancke Widemar, Director, Governance, Risk & Compliance, KPMG

12.30-13.30 Lunch

13.30-15.30 Workshop/Fördjupning

Workshop 1: De viktigaste Pelare II-frågorna bolagen själva måste ta ställning till
- Hur ska reglerna tillämpas?
- Organisations, roll- och ansvarsfördelning för effektivt resursutnyttjande
Ann-Marie Wancke Widemar
, Director, Governance, Risk & Compliance, KPMG
Paul Andersson
, Director, Head of Governance, Risk & Compliance, KPMG

Workshop 2: Rapporteringskraven i praktiken

13.30-13.45 Inledning
Göran Ronge, Senior Manager och aktuarie, Governance, Risk & Compliance, KPMG

13.45-14.15 EIOPAs rapporteringsförslag och andra internationella rapporteringskrav
Karin Chenon, Senior Advisor, Svensk Försäkring
Erik Blomgren, Risk Manager, If Skadeförsäkring

14.15-14.45 Kaffepaus

14.45-15.15 Aktuella frågor för kommande ny rapportering
Joakim Ström, Ekonom, Finansinspektionen

15.15-15.30 Paneldiskussion på temat branschens rapporteringskrav
Karin Chenon, Senior Advisor, Svensk Försäkring
Joakim Ström, Ekonom, Finansinspektionen
Magnus Alexandersson, Manager, IT Advisory R&C, KPMG
Moderator: Göran Ronge, Senior Manager och aktuarie, Governance, Risk & Compliance, KPMG

15.30-16.00 Så förbereder vi oss
Catrina Ingelstam, CFO på Folksam, avrundar dagen med att ge en bild av de största utmaningarna när det gäller bolagets Solvens II-arbete just nu.
Catrina Ingelstam
, CFO, Folksam

16.00-16.10 Moderator Ola Hellblom avrundar dagen


Välkommen!

Sara Nilsson
Pensioner & Förmåner
08-54600519

Frukost, lunch, fika och dokumentation ingår i seminarieavgiften.

OBS! Vid anmälan anger du i kommentarsfältet vilken workshop/fördjupning du vill deltaga i.